Links
🍟

CNN Ara İşlemleri

🐛 Convolution İşlemlerindeki Sorunlar

 • Kenarlardaki pikseller çok az kullanılır
  • Her pixel filtrenin merkezine gelemiyor
 • Resmin boyutu küçülür

Padding

 • Kenarlara fazladan satır eklenir
 • Satırların pixel değerleri 0 olur
 • padding = p ise p=1 için 0 değerler kenar eklenir
  • 4 kenar olduğundan 4 satır

Convolution Türleri

Özellik
Açıklama
Girdi
Çıktı boyutu
Valid
Padding olmadan işlem yapılır )
$n$
$n - f + 1$
Same
Padding işlemini kulalnara boyutu koruma
$n + 2p$
$n$
Stripe
Stripe işlemi ile adım sayısını belirleme
$n + 2p$
$(n + 2p + f) / s + 1$
$p = (f - 1) / 2$ için çıktı değeri korunur.
Harf
Temsil ettiği boyut
nn
Resim
ff
Filtre
pp
Padding
ss
Stripe

Stride

 • Her adımda kaç birim ilerleneceğini belirtir

3D (Renkli Resimler) için Convolution

 • Renkli resimlerin derinlik ("depth", "channel") değeri 3'tür
  • n x n x d,64 x 64 x 3
 • Filtre de 3D olmak zorundadır
  • RGB için ayrı filterler
  • Toplamda 3 filtre olduğundan f x f x 3 boyutlu olur
 • Çıktı değeri hala 2D olarak kalır

Çoklu Filtre Kullanımı

 • Her özellik için ayrı bir filtre kullanılır
 • Sonrasın tüm filtreler birleştirilir
 • f x f x filtre çeşidi, 4x4x2

Tek katmanlı CNN Mimarisi

Değer
Karşılığı
$a ^ {[0]} = X$
Resim
$W$
Filtreye değerleri
$b$
Filtreye eklenen sabit sayı
$Z$
İşlenmiş filtre ($W.X + b$)
$g(Z)$
Aktivasyon (ReLU ...)
$a ^ {[l]}$
Son filtrelenmiş çıktı