⭐ Sık Kullanılan CNN Modelleri

ResNet (Resudial Network)

 • Aktivasyon sonucu diğer katmana aktarır ve ekler. (+)

 • $a^{[l+2]} = g(Z^{[l+2]} + a^{[l]})$

 • Bu yapı sayesinde çok katmanlı veriler oluşturulabiliyor

 • Başlarda verilerin etkisinin çok azalması engellenir ("vanishing / exploding gradient")

</details>

Neden ResNet

 • Derinlere indikçe sinir ağı aşınır

 • Öğrenme ve gelişme sürecinde kayıplara uğrar

 • Düz yapıda (plain net):

  • $a_l$ değerlerinin parametreleri (w, b) 0'a yaklaşır

  • $a^{[l+1]} = g(W^{[l]} \times a^{[l]} + b_l)$ formülü $W=0$ için $0$ olur, yani ölür

  • Gradyanlar çalışmaz hale gelir (no gradient descent)

 • ResNet yapısında:

  • $a^{[l+2]} = g(Z^{[l+2]} + a_l)$ ve $Z^{[l+2]} = g(W^{[l+2]} \times a^{[l+1]} + b^{[l+2]})$

  • $W=0$ için $a_l$ değeri aktarılır (eski aktivasyon sonucu kullanılır)

  • Sinir ağını etkilemesine izin verilmez

Eğitim Grafiği (Loss)

ResNet vs PlainNet

ResNet için Önemli Husular

$(Conv \times 3 \rArr Pool) \rArr ... \rArr (Conv \times 3 \rArr Pool) \rArr Softmax$

 • CNN için "some" padding yapısı tercih edilir

  • Boyutun değişmesini engellemek için seçilir

  • $dim(a^{[l]}) = dim(a^{[l+2]})$ olmak zorundadır ki matrix ataması gerçekleşebilsin

   • $dim(..)$ Boyut'u anlamına gelmektedir

 • Some padding yerine "vali" kullanılırsa

  • Boyutlar eşit olmayacağından ekstra bir hyperparam ($W_s$) ile çarpılarak, boyutlar eşitlenir

  • $a^{[l+2]} = W_s \times a^{[ l]}$

   • $dim(Ws) = (a^{[l+2]}, a{a})$

1 x 1 Convolutional Nedir ve Neden Yapılır

Network in network olarak da bilinir.

 • Temel amacı boyutu sıkıştırmak ve küçültmekdir.

  • $n_c$ değerini küçültmek için kullanılır

  • $n_c \rArr n_f$ , $n_f$ = Filtre sayısı

 • Sıkıştırılmış verinin olduğu katmana bottleneck layer denir

  • Şişenin dar kısmına verilen isim, bu katman CNN'in ufak kısmını ele alır

 • Bazı ağlarda hesaplamadan tasarruf edilir

 • 1 x 1 filtreye sokulup ardından ReLU'ya sokulma işlemidir

  • Aynı derinlik hizasında olanlar toplanır ve öyle aktarılır

 • Eğer filtre ile kanal aynı ise katamana non-linerity (doğrusalsızlık) özelliği eklenir

Inception Network

 • 1x1 Convolution'dan oluşan bir sürü Inception Module'den oluşur