Links
🧱

CNN Terimler

⚠ Kişisel çevirileri içerir.

Eğitim Süreci

Convolutional Neural Network

Terim
Açıkama
translation inverience
Değişiklikten bağımsız, (kaydırma, döndürme vs)
feature detector
Özellik algılayıcı
feature map
Özelliklerin haritasi (pixel haritası)
parameter sharing
Özellik algıyıcı için belirlenen parametrelerin diğer alanlarda da kullanılması
sparsity of connections
Her katmandaki her çıktının az sayıdaki girdi (input) değerine

Resudial Network

Terim
Açıklama
gradient descent
Dereceli alçalma (dağın tepe noktasından aşağı iniş)
pooling
Ortaklama (max pooling, avg pooling)
channel
Renk sayısı (kanalı)
vanishing gradient
Gradyan değerlerinin (nöronların a) ilerleyen katmanlarda etisini yitirmesi
main path
Klasik sinir ağları ilerleme yapısı (Z -> A -> Z -> A)
short circle skip conections
ResNet (Residual Network) ile $a_l$ değerinin sonraki aktivasyon işlemine eklenmesine verilen isim