🧱 CNN Terimler

⚠ Kişisel çevirileri içerir.

Eğitim Süreci

Convolutional Neural Network

Terim

Açıkama

translation inverience

Değişiklikten bağımsız, (kaydırma, döndürme vs)

feature detector

Özellik algılayıcı

feature map

Özelliklerin haritasi (pixel haritası)

parameter sharing

Özellik algıyıcı için belirlenen parametrelerin diğer alanlarda da kullanılması

sparsity of connections

Her katmandaki her çıktının az sayıdaki girdi (input) değerine

Resudial Network

Terim

Açıklama

gradient descent

Dereceli alçalma (dağın tepe noktasından aşağı iniş)

pooling

Ortaklama (max pooling, avg pooling)

channel

Renk sayısı (kanalı)

vanishing gradient

Gradyan değerlerinin (nöronların a) ilerleyen katmanlarda etisini yitirmesi

main path

Klasik sinir ağları ilerleme yapısı (Z -> A -> Z -> A)

short circle skip conections

ResNet (Residual Network) ile $a_l$ değerinin sonraki aktivasyon işlemine eklenmesine verilen isim