Links
📉

Logistic Regression

🧱 Temel Hiyerarşi

 • Train, test verileri alınır
 • Veriler 1D (flatten) yapılır
 • Normalize edilir (0-1 arasına alma işlemi)
 • Aktivasyon fonksiyonu tanımlanır (sigmoid, relu vs ...)
 • w (weight) ve b (bias) değerleri oluşturulur
  • w Vektör (wx + wx ... )
  • b Sabit değer
 • Propagation ve optimazson fonksiyonları tanımlanır
 • Tün fonksiyonlar model içerisinde birleştirilir
Detayalar için notebook'a bakabilirsin.

💎 Kavramlar

Learning Rate

 • Eğitimdeki ilerleme oranını belirtir (adım uzunluğu)
 • Çok fazla olursa ileriye atlayabilir (overshoot)
 • Çok küçük olursa çok fazla adımda doğru sonuca ulaşabiliriz
 • Doğru boyutu bulmak gerekir

📈 Grafik Çizdirme

Tek grafik çizdirme
Çoklu Grafik Çizdirme
# Plot learning curve (with costs)
def show_graph(data, y_label, x_label, title):
costs = np.squeeze()
plt.plot(costs, label=label)
plt.ylabel(y_label)
plt.xlabel(x_label)
plt.title(title)
plt.show()
# Örnek kullanım
show_graph( \
d['costs'], \ # d, tahmin sonucu gelen dict verisi
'cost', \
'iterations (per hundreds)', \
"Learning rate =" + str(d["learning_rate"]) \
)
learning_rates = [0.01, 0.001, 0.0001]
models = {}
for i in learning_rates:
print ("learning rate is: " + str(i))
models[str(i)] = model(
train_set_x, train_set_y, test_set_x,
test_set_y, num_iterations = 1500, l
earning_rate = i, print_cost = False
)
print (
'\n' +
"-------------------------------------------------------" +
'\n'
)
for i in learning_rates:
plt.plot(
np.squeeze(models[str(i)]["costs"]),
label= str(models[str(i)]["learning_rate"])
)
plt.ylabel('cost')
plt.xlabel('iterations (hundreds)')
legend = plt.legend(loc='upper center', shadow=True)
frame = legend.get_frame()
frame.set_facecolor('0.90')
plt.show()

📦 Deeplearning Frameworks

 • Tensorflow
 • Paddlepaddle
 • Keras
 • Caffe