Links

Model Eğitim Süreci

✨ Verileri Hazırlama

🏠 Veriler Aynı Dağıtımdan Geliyorsa

 • train, dev ve test şeklinde 3 parçaya ayır
 • Çok fazla veri varsa dev ve test'e belli bir sınırdan fazla resim konulmaz
  • Örn: 1M resim için %98 %2 %2 (max 20K resim)
 • Veri miktarı az ise %60 %20 %20 şeklinde olur

💒 Veriler Farklı Dağıtımdan Geliyorsa

 • Asıl odaklanan resimlerin %80'i train aşamasına aktarılmalı
 • Geri kalanı dev ve test alanına paylaştırılmalıdır
 • Ardından veriler karıştırılmalıdır
⚠ Tüm verileri karıştırırsak odaklı olan verileri kaybederiz, hazır resimlerin gelme oranı artarü bu sebeple karıştırmayı en sonda yapıyoruz.

👨‍🏫 Eğitim

 • Basit bir model oluştur ve hemen eğit
  • ML yapısı çokça tekrarlı eğitimlerle ilerleyen bir yapıdır
 • Eğer veri sayısı az ise transfer learning yöntemi kullanılır

🚙 Transfer Learning

 • Daha önceden benzer bir model eğitimi var ise (pre-trained-model) eğitilmiş modelin weight ve bias değerleri kullanılır
  • Model feature mapi etkili bir şekilde ortaya çıkarmıştır, baştan ortaya çıkarmaya gerek yoktur
 • pre-trained-model ile yeni modelin ortak özellikleri tanıma amacı olması lazım
  • Örn: 2'si de resim algılayacak. 1'i resim 1'i ses ise bilgi aktarımı yapılamaz.
 • low-level feature'lar olduğu gibi kullanılır
 • Sadece; son katman ve x, y değerleri güncellenir

👁‍🗨 Hata Analizleri

 • Error analysis uygulanır
  • Çok fazla veriye bakmak yerine makul miktarda bakılır
  • Hatalı olan kümeye uygulanır

❌ Yanlış Etiketlenmiş Veriler

 1. 1.
  Az ise üzerlerinde uğraşmaya deymez
  • Sinir ağları, rastgele hatalara karşı dayanıklıdır
 2. 2.
  Çok fazla var ise düzeltme işlemi yapılmalıdır

👨‍🔧 Yanlış Etiketleri Düzeltme

 • dev ve test kümelerinin her ikisi de güncellenir
  • Şans eseri, yanlış olanlar doğru etiketlenmiş olabilir. Yeni eğitimde yanlış etiketlenirler
  • dev ve test verisi aynı veri dağıtımdan gelmelidir
 • train içerisindeki verilerin tamamını kontrol etmemize gerek yoktur
  • Geçen vakte yazık 😢