Tensorflow (👨‍🔬 Beta)
Tensorflow notlarım

🚩 Tensorflow Çalışma Yolu

🧒 Yeni Başlayanlar için Kaynaklar

Tutorials  |  TensorFlow Core
TensorFlow
GitHub - Amin-Tgz/awesome-tensorflow-2: 👉 Tensorflow 2.x resources such as tutorial, blog, code and videos
GitHub

👨‍🏫 Kurslar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur

🔗 Faydalı Kaynaklar

🚀 Bu alandaki bağlantılar YEmoji ~Bağlantılar yapısına uygundur