📂 Dizin Yapısını Oluşturma

🌃 Tensorflow Dizininizi Geçici Ortam Değişkenlerine Ekleme

⚡ Hızlı İşlem
🚀 Kalıcı İşlem
⚡ Hızlı İşlem

Alttaki komut yardımıyla açık olan cmd ekranına ortam değişkeni tanımlayabilirsiniz.

set TENSORFLOW=<dizin_yolu>
  • <dizin_yolu> Tensorflow'u kurmak istediğiniz dizin

    • Örn: "C:\Tensorflow"

🚀 Kalıcı İşlem
  • Bilgisayarıma sağ tıklayın Ayarlar kısmına girin

  • Sol alanda Gelişmiş Sistem Ayarları'na tıklayın

  • Açılan ekranda Ortam Değişkenleri butonuna tıklayın

  • Üst kısımdaki kullanıcı değişkenleri alanında Yeni butonuna tıklayın

  • Değişken ismine: Tensorflow Değerine: 'dizin yolunuzu' yazın

🧱 Temel Klasörlerin Oluşturulması

👩‍💻 Kod ile Dizin Oluşturma
📂 Temel Yapı
👨‍💼 Çalışma Alanı
📀 Data
🤖 Model Dizini
👩‍💻 Kod ile Dizin Oluşturma

İlerideki yapı için bu dizinin yolu %TENSORFLOW% olarak ifade edilecektir.

mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\data
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\images\train
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\images\eval
mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\models

Düzgün ve verimli çalışmak için buradaki yapıyı kullanmanız önerilir.

📂 Temel Yapı
+ addons
+ docs
+ models
+ scripts
+ workspace
+ example_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...
+ example2_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...

Dizin

Açıklama

addons

LabelImg vs.

docs

Dökümanlar

models

Tensorflow Models dosyası

scripts

Kullanacağınız ortak kod parçaları

workspace

Çalışma Alanı

👨‍💼 Çalışma Alanı
+ workspace
+ example_detection
+ data
+ models
...
+ example2_detection
+ data
+ models
...
...

Dizin

Açıklama

data

Eğitime katılacak verileri (eval.record, train.record, label_map) içeririr.

model

Eğitilecek modellerin dosyalarını içerir.

📀 Data
+ example_detection
+ data
- label_map.pbtxt
- eval.record
- train.record
+ models
...
...

Dosya

Açıklama

label_map.pbtxt

Etiket haritası dosyası

eval.record

Test için kullanılacak tensorflow kayıtları (TF record)

train.record

Eğitim için kullanılacak tensorflow kayıtları (TF record)

🤖 Model Dizini
+ example_detection
+ data
+ models
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
+ <model_ismi>
+ eval
+ train
- *.config
...
...
...
...

Her bir model için ayrı dizinler oluşturulur.

İsim

Tipi

Açıklama

eval

Dizin

Test sonuçları burada tutulur.

train

Dizin

Eğitim çıktıları burada tutulur

.config

Dosya

Yapılandırma dosyası