💷 LabelImg Kurulumu

🔰 Temel Bilgiler

  • LabelImg tensorflow modelleri için etiketleme amaçlı kullanılmaktadır

  • Derlenmiş sürümünü indirmek için buraya tıklayabilirsin

  • Derlenmiş sürümü çalışmazsa alttaki yönerge ile derleyebilirsin

İndirilen dosyayı %TENSORFLOW%\addons dizinine atmanız daha verimli bir çalışma sağlayacaktır.

🌆 Sanal Ortam Oluşturma

Tensorflow ortamının alt paketlerini etkilememesi için ek bir sanal ortamda kurulum sağlamalıyız.

conda create -n labelImg pyqt # QT grafik kütüphanesi
conda activate labelImg
conda install -c anaconda lxml

📦 Paketlerini Kurma ve Derleme

Paketlerin kurulumu için alttaki talimatları sırayla uygulayın:

  • LabelImg dosyalarını indirmek için buraya tıklayın

  • Diğer işlemler için indirdiğiniz dosya dizininde cmd açıp alttaki komutları yazın

✴️ Windows
🐧 Linux
✴️ Windows
# labelImg-master.zip dizininde
powershell.exe Expand-Archive labelImg-master.zip .
ren labelImg-master labelImg
mkdir %TENSORFLOW%\addons
move labelImg %TENSORFLOW%\addons
cd %TENSORFLOW%\addons\labelImg
pyrcc5 -o resources.py resources.qrc # QT grafiklerinin oluşturulması
🐧 Linux

🙄

'pyrcc5' is not recognized as an internal or external command hatası gelirse, yüklediğiniz pyqt sürümüne göre komutu kullanın (pyrcc<pyqt_sürümü_ilk_basamağı>)

✅ Kurulumu Test Etme

✴️ Windows
🐧 Linux
✴️ Windows
conda activate tensorflow-cpu
cd %USERPROFILE%\Tensorflow\addons\labelImg
python labelImg.py
# python labelImg.py [IMAGE_PATH] [PRE-DEFINED CLASS FILE]
🐧 Linux
conda activate tensorflow-cpu
cd %USERPROFILE%/Tensorflow/addons/labelImg
python labelImg.py
# python labelImg.py [IMAGE_PATH] [PRE-DEFINED CLASS FILE]