🍢 Pipeline Yapılandırma

🔰 Önemli bilgiler

 • Tensorflow'un resmi açıklaması için buraya tıklayabilirisin

🚙 Medellin İndirilmesi ve Gerekli Yere Taşınması

 • Tensorflow önceden eğitilmiş modelleri indirmek için buraya tıklayabilirsin

 • .tar.gz uzantılı olacağı için winrar ya da 7zip gibi ek uygulamalarla buraya çıkart demen gerekmekte

  • Klasör'e çıkart değil buraya çıkart diyeceksiniz.

Klasör içinde aynı isimde başka klasör olmasın

# Modelin çıkartıldığı dizindecd <model_ismi>move * %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_modelmove saved_model %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_modelcd %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\pre_trained_model
 • <model_ismi> Seçip, indirdiğiniz .tar.gz uzantılı dosyanın adı

  • TAB tuşu ile dizindeki dosya adlarını tamamlayabilirsiniz

  • *.tar.gz uzantısı yazılmayacak

  • Örn: ssd_inception_v2_coco_2018_01_28

  • Örn: ssd_mobilenet_v1_ppn_shared_box_predictor_300x300_coco14_sync_2018_07_03

📑 Modelin Yapılandırma Dosyaları

Seçtiğiniz modelin *.config dosyasını example_detection/training klasörü altına kopyalamanız gerekmekte.

mkdir %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\training​copy %TENSORFLOW%\models\research\object_detection\samples\configs\<model_ismi>.config %TENSORFLOW%\workspace\example_detection\training
 • <model_ismi> Seçip, indirdiğiniz .tar.gz uzantılı dosyanın adı

  • TAB tuşu ile dizindeki dosya adlarını tamamlayabilirsiniz

  • *.tar.gz uzantısı yazılmayacak

  • Tarih son ekini içermemeli

   • *_2018_07_03.tar.gz ise *.tar.gz olarak yazılmalı

  • Örn: ssd_inception_v2

  • Örn: ssd_mobilenet_v1_ppn_shared_box_predictor_300x300_coco14_sync

👨‍🔧 Modelin Yapılandırma Dosyasını Düzenleme

Yapılandırma örnek dosyası için buraya bakabilirsin.

Düzenlenecek Satır

Açıklama

Örnek

num_classes

Etiket türü sayısı

2

batch_size

Toplu işleme boyutu

24

num_steps

Adım sayısı

2000

fine_tune_checkpoint

Eğitilmiş modelin yolu

"./pre_trained_model/model.ckpt"

label_map_path

Etiket haritası yolu

"./annotations/train.record"

input_path

Train dosyası yolu

"./annotations/train.record"

input_path

Test dosyası yolu

"./annotations/eval.record"