📅 CSV | Veri Bilimi

Tablo (csv) oluşturma, okuma ve temel kullanım

🧱 Temel Bilgiler

  • csv en sade tablo verisi formatıdır

  • , karakteri ile veriler ayrılır

  • pandas moduülü ile ele alınır

👀 Tablo Okuma

list_table = []
with open('./data/csv_sample.txt', 'r') as f:
for line in f.readlines():
list_table.append(line.strip().split(','))
list_table
[
['index', 'name', 'age'],
['0', 'Dylan', '28'],
['1', 'Terrence', '54'],
['2', 'Mya', '31']
]

🏗️ Tablo Oluşturma

  • CSV dosyalarında veriler , karaterine göre sütunlara yerleşir

  • Tanımlanmayan alanlara NaN yazılır

pd.DataFrame({'a': [0, 3, 10], 'b': [True, True, False]}).to_csv('./data/pd_write.csv')
pd.read_csv('./data/pd_write.csv', index_col=0)