📅
CSV | Veri Bilimi
Tablo (csv) oluşturma, okuma ve temel kullanım

🧱 Temel Bilgiler

    csv en sade tablo verisi formatıdır
    , karakteri ile veriler ayrılır
    pandas moduülü ile ele alınır

👀 Tablo Okuma

1
list_table = []
2
with open('./data/csv_sample.txt', 'r') as f:
3
for line in f.readlines():
4
list_table.append(line.strip().split(','))
5
list_table
Copied!
1
[
2
['index', 'name', 'age'],
3
['0', 'Dylan', '28'],
4
['1', 'Terrence', '54'],
5
['2', 'Mya', '31']
6
]
Copied!

🏗️ Tablo Oluşturma

    CSV dosyalarında veriler , karaterine göre sütunlara yerleşir
    Tanımlanmayan alanlara NaN yazılır
1
pd.DataFrame({'a': [0, 3, 10], 'b': [True, True, False]}).to_csv('./data/pd_write.csv')
2
pd.read_csv('./data/pd_write.csv', index_col=0)
Copied!
Last modified 1yr ago