🔰 Giriş | Veri Bilimi

Veri bilimi (data science) giriş, temel kullanım ve tanıma

🧱 Temel Bilgiler

  • CSV, JSON işlemleri için pandas package'ı kullanılır

  • DataFrame, pandas paketinin bir objesidir

🌟 Popüler Paketler

Kütüphane

Açıklama

NumPy

Matematiksel işlemler

Matplotlib

Grafik çizim işlemleri

Pandas

Çoklu verileri işleme

🆚 CSV vs JSON

CSV

JSON

Csv en sade tablo verisi formatıdır

dict ve list'in harmanlanmış hali denebilir

<val>, <val>, ... formatında saklanır

{<key>: <value> ...} formatında saklanır

pandas paketi ile ele alınır

pandas paketi ile ele alınır

🔸 Dosya Tipleri

Gzip

NumPy

Pickle

Sıkıştırılmış dosyalardır (daha az MB)

Matematik ve matrix işlemlerini ele alır

Objeleri dosyaya kaydetmeyi sağlar

Dosya uzantısı .gz

Dosya uzantısı npy

Dosya uzantısı pkl

Binary formattadır (wb)

Text formatında da kayıt edilebilir (w, wb)

Binary formatındadır (wb)

💠 DataFrame Metodları

Metod

Açıklama

df.head()

Verilerin başlangıç kısmından birazını gösterme

df.read_csv(<dosya yolu>)

CSV dosyasını okuma

df.to_csv(<dosya yolu>)

CSV dosyası oluşturma

df.read_json(<dosya yolu>)

JSON dosyasını okuma

df.to_json(<dosya yolu | url>)

JSON dosyası oluşturma