🔰
Giriş | Veri Bilimi
Veri bilimi (data science) giriş, temel kullanım ve tanıma

🧱 Temel Bilgiler

    CSV, JSON işlemleri için pandas package'ı kullanılır
    DataFrame, pandas paketinin bir objesidir

🌟 Popüler Paketler

Kütüphane
Açıklama
NumPy
Matematiksel işlemler
Matplotlib
Grafik çizim işlemleri
Pandas
Çoklu verileri işleme

🆚 CSV vs JSON

CSV
JSON
Csv en sade tablo verisi formatıdır
dict ve list'in harmanlanmış hali denebilir
<val>, <val>, ... formatında saklanır
{<key>: <value> ...} formatında saklanır
pandas paketi ile ele alınır
pandas paketi ile ele alınır

🔸 Dosya Tipleri

Gzip
NumPy
Pickle
Sıkıştırılmış dosyalardır (daha az MB)
Matematik ve matrix işlemlerini ele alır
Objeleri dosyaya kaydetmeyi sağlar
Dosya uzantısı .gz
Dosya uzantısı npy
Dosya uzantısı pkl
Binary formattadır (wb)
Text formatında da kayıt edilebilir (w, wb)
Binary formatındadır (wb)

💠 DataFrame Metodları

Metod
Açıklama
df.head()
Verilerin başlangıç kısmından birazını gösterme
df.read_csv(<dosya yolu>)
CSV dosyasını okuma
df.to_csv(<dosya yolu>)
CSV dosyası oluşturma
df.read_json(<dosya yolu>)
JSON dosyasını okuma
df.to_json(<dosya yolu | url>)
JSON dosyası oluşturma
Last modified 1yr ago