📚 GZip | Veri Bilimi

Sıkıştırılmış veri yapıları (zip, tar.gz) ve onları işleme

💎 Sıkıştırılmış Veri Formatı (gzip)

 • Çok sık kullanılan sıkıştırma tipidir

 • deflate algorithm yöntemini kullanır

  • 10, 10, 10, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 50, 50, 1, 1, 50, 10, 10, 10, 10 (18 sayı) yerine

  • (3, 10), (1, 2), (5, 3), (2, 50), (2, 1), (1, 50), (4, 10) (14 sayı) yazılır

  • 3 tane 10, 1 tane 2, 5 tane 3 ...

 • Düşük verili dosyalarda verimli çalışmaz 😢

  • Başlık bilgisi fazladan yer kaplar

  • Sıkıştırma algoritması için çok fazla tekrarlı bitler gerekir

 • Sade metin yerine kodlanmış metin barındırır

 • Dosya işlemlerinde w değil wb kullanılır

w plaint text, wb binary text şeklinde yazar

💠 Gzip Metodları

Metod

Açıklama

gzip.open(<dosya>, <erişim modu>)

Dosyaya erişim

⭐ Gzip Örnekleri

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
with gzip.open('./data/short_text.txt.gz', 'wb') as f:
f.write(short_text.encode('utf-8'))