🚅 Pickle | Veri Bilimi

Serileştirilmiş veriler ve onları işleme

🔰 Serileştirme (pickle)

  • Uygulamanın oluşturduğu verileri dosyaya kaydedip, tekrardan kullanmayı sağlar

    • Karmaşık uygulamalarda sıklıkla yapılır

  • Kaydetme işlemi text formatında değil , binary formatında olur

    • w yerine wb kullanılır

  • Sıklıkla pickle paketi kullanılır

  • Dosya uzantısı pkl

💠 Pickle Metodları

Metod

Açıklama

dump(<pickle>, <file>)

pickle objesini dosyaya yazma

pickle = load(<file>)

pickle objesini dosyadan okuma

⭐ Pickle Örnekleri

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import pickle
pickle_example = ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs',
'cats'], None]]
# Metin olarak kaydedilemez
with open('./data/pickle_example.txt', 'w') as f:
f.write(pickle_example)
# TypeError: write() argument must be str, not list
# Pickle olarak kaydedebiliriz
with open('./data/pickle_example.pkl', 'wb') as f:
pickle.dump(pickle_example, f)
with open('./data/pickle_example.pkl', 'rb') as f:
reloaded_example = pickle.load(f)
reloaded_example
# ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs', 'cats'], None]]
reloaded_example == pickle_example # True