🚅
Pickle | Veri Bilimi
Serileştirilmiş veriler ve onları işleme

🔰 Serileştirme (pickle)

  Uygulamanın oluşturduğu verileri dosyaya kaydedip, tekrardan kullanmayı sağlar
   Karmaşık uygulamalarda sıklıkla yapılır
  Kaydetme işlemi text formatında değil , binary formatında olur
   w yerine wb kullanılır
  Sıklıkla pickle paketi kullanılır
  Dosya uzantısı pkl

💠 Pickle Metodları

Metod
Açıklama
dump(<pickle>, <file>)
pickle objesini dosyaya yazma
pickle = load(<file>)
pickle objesini dosyadan okuma

⭐ Pickle Örnekleri

1
#!/usr/bin/python
2
# -*- coding: utf-8 -*-
3
import pickle
4
5
pickle_example = ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs',
6
'cats'], None]]
7
8
# Metin olarak kaydedilemez
9
with open('./data/pickle_example.txt', 'w') as f:
10
f.write(pickle_example)
11
# TypeError: write() argument must be str, not list
12
13
# Pickle olarak kaydedebiliriz
14
with open('./data/pickle_example.pkl', 'wb') as f:
15
pickle.dump(pickle_example, f)
16
17
with open('./data/pickle_example.pkl', 'rb') as f:
18
reloaded_example = pickle.load(f)
19
20
reloaded_example
21
# ['hello', {'a': 23, 'b': True}, (1, 2, 3), [['dogs', 'cats'], None]]
22
23
reloaded_example == pickle_example # True
24
Copied!
Last modified 1yr ago