📈 Matplotlib | Veri Yönetimi

🔰 Ne İşe Yarar

  • Grafiksel çizim işlemlerine odaklanır.

  • Grafik çizimleri ve gösterimler için kullanılan pakettir

  • Sıklıkla import matplotlib.pyplot as plt şeklinde dahil edilir

✨ Grafik Oluşturma

Metod

Açıklama

plot(<list_val>)

Listeyi grafiğe çizme

title(<str_name>)

Grafiğin başlığı

xlabel(<str_name>)

Grafiğin x kısmına yazılacak yazı

ylabel(<str_name>)

Grafiğin y kısmına yazılacak yazı

legend(<list_names>)

Grafikdeki çizimlerin isimleri

💞 Birden Fazla Grafik İşlemleri

  • Çoklu grafikler için figure tanımı kullanılır

  • Genel kullanım formatı fig = plt.figure(figsize=(<width>, <height>))

Metod

Açıklama

fig.suptitle(<str_title>)

Tüm grafiklerin başlığı

ax = plt.subplot(<row>, <col>, <index>)

Alt grafik oluşturma

ax.hist(<str_name>)

Histogram (dikdörtgen gösterim) grafiği çizdirme

ax.scatter(<list_val1>, <list_val2>, label='<str_name>')

Noktasal grafik çizdirme

ax.set_xlabel(<str_name>)

Alt grafiğin x kısmına yazılacak yazı

ax.set_ylabel(<str_name>)

Alt grafiğin y kısmına yazılacak yazı

❣️ Noktasal Grafiğe Çizgi Çizdirme

from scipy.stats import linregress​fit_line = linregress(shoes, jerseys)ax3.plot(shoes, fit_line[1] + fit_line[0] * shoes, 'r', label='Line of best fit')

🔗 Faydalı Kaynaklar