Links
🔰

Giriş | Numpy

❔ NumPy Nedir

  • Matematiksel fonksiyonlara odaklanır (sin log floor)
  • random paketinin geliştirilmiş halidir
  • ndarray ile matrix yapısı sunar

💖 NumPy Avantajları

  • Çok hızlı işlem yapar
    • list üzerindeki işlemlerde her bir objenin tipine bakılır
    • ndarray'da tipler belli olduğundan bakılmadan işleme sokulur