🗃️ Veri İşlemleri | Pandas

Pandas ile temel veri okuma, yazma ve değiştirme

👀 Verileri Okuma

Ana yapı df.<metod> şeklindedir.

<işlem>[<i>] ile i. değer alınır

Metod

Açıklama

.loc[[<iname>, ...], <col_name> ]

Birden fazla verinin özelliğini alma

.loc[<iname>:<iname>, <col_name>]

İki index ismi arasındaki verileri alma

.iloc[<i>]

İlk i veriyi alma

.iloc[<i1>:<i2>, <col_i>]

i1 ile i2 arasındaki col_i. sütunu alma

💫 Verileri Değiştirme

İşlem

Açıklama

df['<col_name'] = <val_list>

Sütun ekleme (val_list uzunluğu satır sayısına eşit olmalı)

np.random.choice(<list>, size=len(df)

Örnek <val_list>

df[<iname>] = <list>

iname isminde sütun oluşturma

df.loc[<i>] = <list>

i. satırda eleman oluşturma

df.loc[<iname>] = {<col_name>: <val>, ...}

Satır ekleme

df.drop(<iname>)

Satır (veri) silme

df.drop(<i>, inplace=True)

i. satırı silme

df.drop(<col_name>, axis=1)

Sütun silme

df.drop(<col_name>, axis=1, inplace=True)

Değişikliği tablo üstünde uygulama

df.index.<iname> = <name>

iname ismindeki sütunun adını name yapma